Solceller pris – är det värt pengarna?

”Solceller pris” är förmodligen något som de flesta miljömedvetna år 2018 har i tankarna. Tätt följt är ”Är det värt det?” och det är en bra fråga, det finns för och nackdelar som alla bör överväga innan de bestämmer sig. De viktigaste punkterna är miljö, ekonomi och boendesituation.

Solceller pris – varför man bör investera

Vid installation av solceller, på tak eller på tomten gör man en investering för miljön. Då det är möjligt att installera flertalet paneler utan att skada miljön runt omkring installationen, är solenergi något av de mest rena energialternativ vi har i dagsläget. Ju mer solenergi som vi använder, desto mindre kol, vind, vatten, våg och kärnkraft behöver vi. Alla dessa kraftverk förstör miljön på ett eller flera sätt så att avveckla dessa är nödvändigt.

Ur ekonomisynpunkt behöver ett hushåll som använder solceller inte betala höga summor pengar till elbolag. Detta då en del av hushållets elförbrukning kommer från egenproducerad el. Faktum är att ifall vi installerade solcellspaneler på alla tak i Sverige som är vända åt söder, hade vi producerat dubbelt så mycket el som vi förbrukat. Detta hade inneburit att elpriserna hade sjunkit markant.

För de som väljer att installera solcellspaneler nu och fram till 31 december 2020 kan priset vara ännu lägre än innan. Detta eftersom staten har beslutat att betala 30% med vad som kallas investeringsstöd. Investeringsstödet är på totalt en miljard svenska kronor och gäller för installationer som äger rum mellan 1 januari 2018 – 31 december 2020. Stödet är för privatpersoner så väl som för företag och bostadsrättsföreningar.

Solceller pris – varför man bör avvakta

Solceller är absolut inte för alla, trots investeringsstödet kostar det fortfarande flera tusentals kronor. Har man då inte ekonomi att vänta med att ”betalar sig själv efter några år”, är solcellspaneler inte att rekommendera. Då man får den bästa effekten om hustaket är vänt åt söder, är hus med tak vända åt andra riktningar nästan inte värt det. Hustak vända mot norr kommer med största sannolikhet kosta mer än vad man tjänar in. Det är heller inte säkert att intäkterna förblir stabila över en längre period. Det är nämligen svårt att säga ifall reglerna för anläggningar kommer att förändras till det bättre eller sämre.

Utöver problemet med hustak vända mot en annan riktning än söder så är Sverige inte det ultimata området för solelsförsörjning. Detta eftersom vi har cirka 6 månader med lite eller ingen sol. För de av oss som bor ovanför polcirkeln är det helt mörkt under denna perioden.

Solceller pris – sammanfattning

Om man ska investera i solceller eller inte beror mycket på ens boendesituation. Bor man i södra Sverige med ett hustak vänt åt rätt håll så bör man investera inom de senaste två åren, då staten fortfarande går in med stöd för installationerna. Bor man istället långt norr upp i Sverige, är egenproducerad solenergi inte att rekommendera. Detta då anläggningarna då kostar mer än vad man sparar. Snön som har för vana att lägga sig under vintern hade gjort panelerna helt oanvändbara under vintern.

Så bör ni investera? Det beror helt på er boendesituation och var i landet ni bor. Så länge väderskillnaden är så stor på flera olika delar går det inte att ge ett svar som passar alla.