Lär er om solceller Nybro

Världen börjar allt mer rikta sina blickar mot miljövänlig, och förnybar energi, ett sätt att få tag på miljövänlig och förnybar energi är solceller.

De tio flitigaste länderna när de kommer till att använda solcellsenergi är

Kina
Tyskland
Japan
USA
Italien
Storbritannien
Frankrike
Spanien
Australien
Sydkorea

Där Tyskland är det land som använder mest megawatt (MW) solenergi per invånare, 490,7 MW per invånare.

Sverige är fortfarande ett litet när det gäller mängd MW per invånare, endast 4,7 MW per invånare och totalmängd MW (totalt 47 MW).

Solceller förväntas bli allt mer populärt, detta då priserna för solceller stadigt går ner och regeringar världen över börjar subventionera installationen av solceller.

Men vad är solceller och hur fungerar de?

Solceller är fotodioder som består av två skikt. De två skiktens kemiska bindningar är viktiga för att ljusenergi från solen ska förvandlas till elektrisk energi, de båda skikten kallas för
P-skikt och N-skikt. Solceller innehåller till största del kristallint kisel, med kisel kan man binda upp till åtta elektroner, som finns i det yttersta elektrionskiktet.

Solcellen fungerar genom att tillgång till fria bindningsmöjligheter och elektroner ges, i N-skiktet finns därför ämnet fosfor med fem elektroner. I P-skiktet finns ämnet bor, som har tre elektroner. Fosfor i N-skiktet gör att N-skiktet får överskott på elektroner, medan bor i P-skiktet gör att P-skiktet får överskott på elektronhål. Vid sammanföring av P och N-skikten bildas en reaktion, där elektroner och elektronhål reagerar med varandra.

Fotoner från solljuset slår loss elektroner och ger oss fria elektroner. Dessa elektroner kan om de kommer tillräckligt nära PN-skiktet skickas över till N-skiktet. Om man mellan N-skiktet och P-skiktet då kopplar till en utomstående förbindelse, kan man leda om elektronerna så att till exempel en glödlampa kan tändas.

För att lära er mer om solceller Nybro, besök Elektrikernainybro.se. Där kan ni läsa om begrepp och annan praktisk information som är viktigt att känna till. Ni kan också ställa frågor till experter, ifall det skulle behövas.