Spara el med hjälp av en virtuell sql server

En virtuell server är en metod att dela upp (”partitionera”) en fysisk serverdator i flera virtuella servrar. Genom att man installerar en speciell programvara på sin fysiska server så möjliggör man att man i denna kan ha flera virtuella servers. En virtuell server på en fysisk server behöver inte ha samma operativsystem som ”moderservern” den behöver inte heller ha samma operativsystem om övriga servers på den fysiska servern. En virtuell server arbetar helt fristående från övriga servers på samma maskin och när inte kapaciteten utnyttjas så kan övriga kompisar på samma server ta del av detta. Detta spar enorma mängder el och det spar ju även enorma mängder material som går åt när man tillverkar en server, så på så sätt är detta en revolution inte bara för elkonsumtionen men även för miljön i stort då tillverkning av datorer smutsar ner miljön mycket då komponenterna innehåller många giftiga ämnen. Vi kan hoppas att denna utveckling fortskrider och att dessa serverfarmar drivs av solel. Många av de stora IT-bolagen som t. ex. Google har investerat stor i solenergi vilket känns mycket positivt. Själv har jag skrotat ett par servers som stod i min arbetsgivares förråd och har skaffat en server hos http://blueintegrator.com/ istället. Där är vår data i trygga händer och jag själv slipper oroa mig över driften, flera flugor i en och samma smäll!