Cellulosaisolering med Warmfiber

Det finns andra sätt att isolera på än lösull och en av sätten att isolera på kallas för cellulosaisolering. Detta kallas även i branschen Warmfiber och används som värmeisolering på plana och svagt lutande vindsbjälklag, i snedtak eller kanske slutna bjälklag och väggar. Produkten i sig installeras ju såklart av experterna som alla är certifierade […]

Continue Reading

Vill du vara på den säkra sidan så använd brandskyddsfärg på betong

En fördel med att bygga i betong är att det är förhållandevis säkert vad det gäller brandsäkerhet. Men något man inte får glömma är att även om betong inte brinner så kan den värme som uppstår vid brand orsaka stora skador. För att undvika detta eller att iallafall minimera riskerna kan man måla väggarna med […]

Continue Reading

Det finns ingen anledning att avstå solceller om du har en villa i Helsingborg

Allt fler av oss inser fördelarna med att frångå det vanliga systemet med el på det konventionella viset, och satsar på solcellspaneler och andra sorters solceller. För oss som bor i Helsingborg är det extra fördelaktigt eftersom vi har sol under längre tid de flesta dagar jämfört med nordligare delar av landet. Solenergi är en […]

Continue Reading